Транспорт и морско право

 

Нашият опит включва предоставяне на правен съвет и защита на интересите на корабопритежатели и чартьори, превозвачи и спедитори, застрахователи и презастрахователи в областта на морския и друг вид транспорт. По-конкретно, предоставяме консултации, свързани със следното:

  • Превоз на стоки: автомобилен, железопътен, морски и въздушен транспорт
  • Комбиниран и мултимодален транспорт
  • Карго застраховане
  • Договори за представителство и спедиция
  • Коносамент и товарителница
  • Обща авария
  • Право на задържане и карго претенции