Проекти

 

Основано в началото на деветдесетте години на миналия век и развиващо практиката си през последните две десетилетия, ЛЕГАКОМ® и впоследствие Адвокатско дружество „Антов и партньори” е натрупало богат професионален опит и е участвало в някои от най-значимите проекти в България. Предоставяли сме консултации по редица приватизационни процедури в различни сектори на индустрията като тежка промишленост, енергетика, банки и финанси, телекомуникации и др. В съответствие с изискванията на глобалното икономическо развитие, обхватът на правните услуги, предоставяни от кантората, се разшири и понастоящем ние сме горди да оказваме правно съдействие на чуждестранни и български клиенти също по въпроси на околната среда, по проекти за възобновяеми енергийни източници и т.н. Като се уповаваме на впечатляващата ни история, се стремим да подобряваме постоянно услугите си в отговор на нуждите на нашите клиенти. По-долу са посочени някои от най-представителните проекти, в които сме участвали като правни консултанти:

 • Проект за рехабилитация на националната електропреносна мрежа, както и проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници
 • Приватизация на електроразпределителните дружества в България
 • Приватизация на ТЕЦ Варна, ТЕЦ Бобов дол и Топлофикация Русе
 • Конкурсна процедура, организирана от ДКЕВР за издаване на лицензия за разпределение на природен газ в регион Тракия
 • Приватизация на Топлофикация Бургас
 • Инвестиционен интерес за придобиване на най-големия мобилен оператор в България „Мобилтел” АД
 • Придобиване на ТБ „Биохим” АД, София, България
 • Инвестиционен интерес за придобиване на Банка ДСК АД, София, България
 • Потенциална приватизация на „Булгартабак - Холдинг” ЕАД
 • Инвестиционен интерес на South East Europe Equity Fund от участие в проект, свързан с телевизионната кабелна мрежа в България
 • Инвестиционен интерес в приватизацията на HEK YUGOHROM A. D., Македония
 • Инвестиционен интерес в приватизацията на FENI – Kavadarci, Македония
 • Инвестиционен интерес в изграждането от американски инвеститори на петролопровод от пристанище Бургас, България до пристанище Вльора, Албания
 • Конкурсна процедура за предоставяне на концесия за ВиК мрежата на община Варна и община Шумен
 • Концесия за ВиК мрежата на Столична община
 • Инвестиционен интерес в концесията за изграждане и управление на нов терминал за течни продукти на пристанище Варна – Запад
 • Приватизация на дружествата от агро- и нефтохимичесия сектор: Нефтохим АД, Неохим АД, Петрол АД и Свилоза АД
 • Приватизация на ТЕЦ – Девня ЕАД, Геосол ЕАД, Провадия и Завода за добив на варовик ЕАД
 • Инвестиционен интерес в приватизацията на 20 ВЕЦа на НЕК ЕАД
 • Инвестиционен интерес на словашки инвеститори за придобиване на акционерно участие в Юробанк АД
 • Инвестиционен интерес на международна финансова група, базирана в Гърция, за придобиване на дялово участие в Международна банка за инвестиции и развитие АД
 • Концесии за добив на варовик в Девня и сол в Провадия
 • Инвестиционен интерес на български промишлени дружества и италиански инвеститори за развитие и реализиране на съвместен проект за изграждане на 300 МВт инсталация за ко-генерация в ТЕЦ Девен - Девня
 • Приватизационен проект за придобиване на мажоритарен пакет акции от Медодобивен комбинат ЕАД, гр. Пирдоп (приватизационната сделка в България с най-значимите екологични програми за времето си)
 • Приватизационен проект за придобиване на мажоритарен пакет акции от българския содов завод „Соди” ЕАД, гр. Девня (приватизационната сделка в България на най-значителна стойност за времето си)
 • Приватизация на завода за преработка на царевица Царевични продукти ЕАД, гр. Разград (първата приватизационна сделка в България с участието на чуждестранен капитал)
 • Отдаването на лизинг на два самолета от националните авиолинии на Папуа - Нова Гвинея на „Джес Еър” ООД (първата частна лизингова сделка със самолет в България)