Корпоративно и търговско право

 

Ние предоставяме правни консултации по всеки аспект на корпоративното и търговско право с цел да осигурим на клиентите правен комфорт при осъществяване на текущата им дейност и специалните им проекти. Правните консултации са насочени към въпроси като:

  • Учредяване и администриране на търговски и граждански дружества
  • Търговски договори
  • Проучване на правното състояние
  • Сливане и придобиване
  • Разделяне и реорганизация
  • Неплатежоспособност и реструктуриране
  • Приватизация
  • Джойнт венчър и чуждестранни инвестиции
  • Регулация