Здравеопазване и фармацевтика

 

Нашата кантора има значителен брой клиенти със сфери на дейност в хранителната, козметичната и фармацевтичната индустрия, които дейности подлежат на строга регулация и поради това изискват задълбочени правни познания. Ние предоставяме такива знания и правна помощ по всеки аспект на дейността на клиентите, включително но не само:

  • Регулаторни въпроси
  • Продуктово съответствие
  • Договори за дистрибуция
  • Клинични изпитвания