Енергетика и природни ресурси

 

Специализирани сме в предоставянето на комплексна правна помощ в сектора енергетика и природни ресурси, особено в областта на възобновяемата енергия. Услугите ни включват висококачествено правно съдействие по въпроси като:

  • Структуриране и придобиване на проекти
  • Лицензиране и други регулаторни въпроси
  • Производство, разпределение и пренос на енергия
  • Изкупуване на енергия и договори за присъединяване
  • Проучване на природни ресурси
  • Концесии