Недвижими имоти и строителство

 

Имаме експертизата да предоставим компетентен съвет по всички правни въпроси, свързани с недвижимите имоти и строителството, включително проучване на правния статут, изготвяне на договори, участване в преговори и защита по друг начин на интереса на клиентите по отношение на съответния недвижим имот. Нашият дългогодишен опит е в области като:

  • Придобивания и разпореждания
  • Проектиране и строителство
  • Развитие на недвижимата собственост
  • Ипотеки
  • Наеми
  • Устройствено планиране