Конкуренция

 

Нашите адвокати притежават богат опит в консултирането на бизнеса в посока на законосъобразната конкуренция и за получаване на ефективна защита срещу нелоялната конкуренция. В тази връзка предоставяме правни съвети по въпроси като:

  • Заблуждаваща и сравнителна реклама
  • Стопанска концентрация
  • Отпускане на държавни помощи
  • Производства за нелоялна конкуренция