Интелектуална собственост, информационни технологии и телекомуникации

 

Адвокатската ни кантора успешно развива практиката си в областите на интелектуалната собственост, информационните технологии и телекомуникациите, като признаваме тяхното нарастващо значение за съвременния бизнес. Поради това осигуряваме на клиентите компетентно съдействие по въпроси като:

  • Авторско право
  • Патенти и полезни модели
  • Марки и географски означения
  • Ноу-хау и конфиденциална информация
  • Защита на интелектуалната собственост
  • Франчайзинг и лицензиране
  • Договори за информационни технологии
  • Телекомуникационна инфраструктура
  • Съответствие с регулацията
  • Договори с клиенти и договори за поддръжк