Банки и финанси

 

Ние оказваме правна помощ на банки и финансови институции, както и на дружества и държавни и общински предприятия, по различни вътрешни и международни финансови сделки, включително, но не само:

  • Финансиране на придобивания
  • Финансиране на активи
  • Проектно и инфраструктурно финансиране
  • Финансиране на недвижими имоти
  • Договори за кредит и обезпечения
  • Лизинг