За нас

 

Кантората

Адвокатско дружество „Антов и партньори” е учредено през ноември 2005 год. в съответствие с изискванията на Закона за адвокатурата като приемник на дейността на екипа от адвокати, работили съвместно от 1990 год. под името ЛЕГАКОМ®.

Основана от съдружника Христо Антов (чието име носи адвокатското дружеството) в самото начало на политическите и икономически промени в България, кантората бързо се разраства благодарение на успешното съчетаване на предприемчивия дух и управленските качества на основателите и на професионалната отдаденост и иновативните идеи на присъединилите се впоследствие членове на екипа.

Понастоящем Адвокатско дружество „Антов и партньори” е международно призната кантора с разнообразни сфери на дейност, основно специализирана в Корпоративно и търговско право, Банки и финанси, Енергетика и природни ресурси, Недвижими имоти и строителство, Разрешаване на спорове и Трудово право.

Юридическите услуги, които предоставяме, отговарят на различните нужди на клиентите от консултиране както при осъществяване на текущата им дейност, така и при участието им в значими сделки и международни проекти и пр.

Това, което бележи нашият успех, винаги е било и продължава да бъде изключително високото ниво на работа, извършвана от висококвалифицирани юристи, отдадени на професията и посветени на клиентите.

Нашият екип помага на клиентите да преодоляват и най-трудните правни предизвикателства и да постигнат специфичните си бизнес цели. Креативността при анализирането и предлагането на решения на комплексни проблеми от правно и бизнес естество стои в основата на професионалната ни стратегия, приложима както при воденето на преговори, така и в съдебна зала.

Нашите цели

Адвокатско дружество „Антов и партньори” се стреми към постигане на следните основни цели:

  • Предоставяне на ефективна правна помощ чрез познаване дейността на клиентите и тяхната бизнес среда;
  • Организиране и предоставяне на правни услуги на най-високо професионално ниво;
  • Установяване и поддържане на дългосрочни връзки с клиентите, основани на доверие, честност и лична отговорност.

Нашите клиенти

Всяка реномирана кантора, включително и нашата, би могла да демонстрира впечатляващ списък на клиенти. Ние обаче не бихме искали да градим репутацията си въз основа на техните имена. Всички клиенти и техните интереси са еднакво важни за нас.

Предоставяме правни услуги на международни инвестиционни и търговски банки, институционални инвеститори, застрахователни дружества, местни и международни клиенти, включително трансгранични корпорации, развиващи дейност в областта на: химичната промишленост, добива и обработването на руди и минерали, металургичната и дърводобивната промишленост, енергийния сектор, недвижимите имоти, тежкото машиностроене, транспорта и комуникацията, фармацията и здравеопазването, хранителната промишленост, медия и телекомуникации, и т.н. Също така консултираме правителствени институции и неправителствени организации.

Нашата мрежа

Работим в тясно сътрудничество с адвокати и адвокатски кантори във Великобритания, Австрия, Белгия, Франция, САЩ, Гърция, Турция, Кипър, Италия, Холандия, Португалия и др.

С оглед цялостно обслужване на проектите на клиентите ни в България сме установили добри взаимоотношения с реномирана българска счетоводна фирма, като по този начин осигуряваме на клиентите професионални данъчни консултации и счетоводни услуги.