Околна среда

 

Нашите адвокати съветват клиентите по различни аспекти на екологичното право като оценка на въздействието на околната среда, комплексни разрешителни, отговорност за екологични щети, контрол и т.н. Специален предмет на консултациите са:

  • Замърсяване на земята
  • Търговия с емисии
  • Здравни въпроси и безопасност
  • Планиране и развитие
  • Управление на отпадъците