Валентина Янкова

 

Съдружник

Вписана като адвокат:1994

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет (LL.M., 1975);

Членства: Софийска адвокатска колегия

Езици: български, английски

Сфери на дейност: Банки и финанси, Корпоративно и търговско право

Професионален опит: Юрисконсулт в Рудметал (1977-1982); Булгаргеомин (1982-1992); Технокомерс (1992-1994); Присъединява се към екипа на ЛЕГАКОМ®(1993)
  Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.