Христо Антов

 

Управляващ съдружник

Вписан като адвокат: 1992

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет (LL.M., 1978)

Членства: Софийска адвокатска колегия;  Арбитражен съд при БТПП

Езици: български, английски

Сфери на дейност: Решаване на спорове, Околна среда, Транспорт и Морско право

Професионален опит: Институт по световна икономика, София, хоноруван преподавател (1987-1989); Юрисконсулт в БУЛФРАХТ Шипброкърс & Чартъринг Ейджънтс (1980-1985); Арбитър в Градски държавен арбитраж (1985-1988) и във Върховен държавен арбитраж (1985-1990); Основател на ЛЕГАКОМ® (1990).

Допълнителна квалификация: Арбитър към Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата 
 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.